Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Animal Psychology and Biology
(Psychologia i biologia zwierząt)
+ +
Law
(Prawo)
+ +
Pre-School and Early School Education
(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
+ +
Psychology
(Psychologia)
+ +
Special Needs Education
(Pedagogika specjalna)
+ +