limity przyjec

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 60 90
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 30 15
art & design 100
bezpieczeństwo państwa 100 90
biologia 30 20
edukacja techniczno-informatyczna 60 30
ekonomia społeczna 35 30
etyka – mediacje i negocjacje 45 15
filologia angielska 60 45
filologia germańska 30
filologia hiszpańska 30
filologia polska 45 15
filologia romańska 20
filologia rosyjska 30
filologia włoska 20  –
filozofia 15 15
fizyka 15
geografia 30 15
gospodarka przestrzenna 30 30
grafika 12
historia 30 15
informatyka 30 30
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 15
logopedia 40
matematyka 60 40
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 50 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 90 120
pedagogika specjalna 60 60
politologia 30 15
polityka społeczna 15 15
praca socjalna 40 30
socjologia 40 15
stosunki międzynarodowe 60 30
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka i edukacja 30
sztuka współczesna 20
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  30
turystyka i rekreacja 60 15
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 40

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021