otwarta książka, pióro, flaga UE

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunkach:

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, między innymi dzięki:

 • samodzielnemu kształtowaniu ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego
 • tutoringowi, który pozwoli Ci na rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia
 • uczestnictwu w wizytach studyjnych w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie, bezpłatnym zagranicznym wyjazdom do ośrodków edukacyjnych
 • zajęciom prowadzonym w nowoczesnych laboratoriach.

Projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” da Ci możliwość zdobycia wysokiej klasy kwalifikacji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

Dowiedz się więcej

O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Biura Rekrutacji.

Biuro Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
telefony 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

informatyka
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii

bioinformatyka
biologia
dziennikarstwo przyrodnicze
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
psychologia i biologia zwierząt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dziennikarstwo
dziennikarstwo społeczne
etyka – mediacje i negocjacje
stosunki międzynarodowe
Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej

filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej

filologia polska
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
media content & creative writing
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filozofii i Socjologii

filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
kogniwistyka
socjologia
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Geografii

geografia
geopolityka
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
historia
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka historyczna i muzealnictwo

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej

art & science
malarstwo
sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Matematyki

matematyka

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji

architektura informacji
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych

edukacja techniczno-informatyczna
fizyka
inżynieria bezpieczeństwa

 
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

 filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 67 47
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia hiszpańska

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia romańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia rosyjska
filologia ukraińska

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia włoska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipskn@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

pedagogika specjalna

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

nauki o rodzinie
pedagogika
polityka społeczna
Instytut Prawa i Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa i Ekonomii i Administracji

administracja
ekonomia społeczna
kryminalistyka
prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Psychologii

psychologia

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

praca socjalna
zarządzanie kryzysowe
zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu

art & design
design
digital design
grafika
komunikacja wizualna
sztuka i media
sztuka współczesna

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 70 120
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 30 25
art & design 150
bezpieczeństwo państwa 90 60
biologia 30 20
edukacja techniczno-informatyczna 20 (2-letnie), 20 (1,5-roczne) 20 (2-letnie), 20 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 35 20
etyka – mediacje i negocjacje 30 25
filologia angielska 60 60
filologia germańska 25
filologia hiszpańska 30
filologia polska 30 25
filologia romańska 25
filologia rosyjska 30
filologia włoska 25  –
filozofia 30 25
fizyka 20
geografia 30 20
geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MEiN) 60 60
gospodarka przestrzenna 25 25
grafika 8
historia 25 25
informatyka 30 (1,5-roczne) 30 (1,5-roczne)
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 25 25
logopedia 30
matematyka 60 60
odnowa biologiczna  – 20
pedagogika 30 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 90 140
pedagogika specjalna 90 90
politologia 30 25
polityka społeczna 25 25
praca socjalna 30 40
socjologia 60 30
stosunki międzynarodowe 60 30
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 25
sztuka i edukacja 35
sztuka współczesna 26
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  25
turystyka i rekreacja 45 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 50

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Biura Rekrutacji.

Biuro Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
telefony 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

informatyka
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii

bioinformatyka
biologia
dziennikarstwo przyrodnicze
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
psychologia i biologia zwierząt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dziennikarstwo
dziennikarstwo społeczne
etyka – mediacje i negocjacje
stosunki międzynarodowe
Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej

filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej

filologia polska
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
media content & creative writing
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filozofii i Socjologii

filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
kogniwistyka
socjologia
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Geografii

geografia
geopolityka
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
historia
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka historyczna i muzealnictwo

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej

art & science
malarstwo
sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Matematyki

matematyka

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji

architektura informacji
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych

edukacja techniczno-informatyczna
fizyka
inżynieria bezpieczeństwa

 
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

 filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 67 47
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia hiszpańska

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia romańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia rosyjska
filologia ukraińska

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii

filologia włoska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipskn@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

pedagogika specjalna

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny

nauki o rodzinie
pedagogika
polityka społeczna
Instytut Prawa i Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa i Ekonomii i Administracji

administracja
ekonomia społeczna
kryminalistyka
prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Psychologii

psychologia

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

praca socjalna
zarządzanie kryzysowe
zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu

art & design
design
digital design
grafika
komunikacja wizualna
sztuka i media
sztuka współczesna

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 100 120
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 25 25
art & design 120
bezpieczeństwo państwa 100 80
biologia 45 30
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 15 20
dziennikarstwo przyrodnicze 40 30
dziennikarstwo społeczne 60 40
edukacja techniczno-informatyczna 60 (2-letnie), 60 (1,5-roczne) 30 (2-letnie), 30 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 60 60
etyka – mediacje i negocjacje 60 60
filologia angielska 60 60
filologia germańska 25
filologia hiszpańska 25
filologia polska 75 45
filologia romańska 25
filologia rosyjska 25
filologia włoska 25  –
fizyka 50 40
geografia 50 30
geopolityka 60 60
gospodarka przestrzenna 25 25
grafika – projektowanie graficzne i multimedia 8
historia 25 25
informatyka 30 45
inżynieria bezpieczeństwa 60 60
kryminalistyka 100 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 25
logopedia 30
malarstwo 35
matematyka 90 60
media content & creative writing 60 30
nauki o rodzinie 30 30
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 60 60
praca socjalna 50 45
socjologia 70 70
stosunki międzynarodowe 60 60
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka i edukacja 35
sztuka współczesna 22
turystyka i rekreacja 45 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie w służbach społecznych 50 40

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

limity przyjec

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 60 90
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 30 15
art & design 100
bezpieczeństwo państwa 100 90
biologia 30 20
edukacja techniczno-informatyczna 60 30
ekonomia społeczna 35 30
etyka – mediacje i negocjacje 45 15
filologia angielska 60 45
filologia germańska 30
filologia hiszpańska 30
filologia polska 45 15
filologia romańska 20
filologia rosyjska 30
filologia włoska 20  –
filozofia 15 15
fizyka 15
geografia 30 15
gospodarka przestrzenna 30 30
grafika 12
historia 30 15
informatyka 30 30
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 15
logopedia 40
matematyka 60 40
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 50 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 90 120
pedagogika specjalna 60 60
politologia 30 15
polityka społeczna 15 15
praca socjalna 40 30
socjologia 40 15
stosunki międzynarodowe 60 30
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka i edukacja 30
sztuka współczesna 20
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  30
turystyka i rekreacja 60 15
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 40

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

trzy znaki zapytania


Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w zakładce Kandydat.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja-studia.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca 2022 roku);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia).


Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości;
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury;
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2021/2022 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie lub przez internet, na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku (ścieżki kształcenia) lub rezygnacji kandydata z rekrutacji na studia tylko do momentu ostatniego dnia elektronicznej rejestracji na wybranym kierunku (ścieżce kształcenia) za pomocą kliknięcia przycisku „rezygnuj”.

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku studiów (dla każdej ścieżki kształcenia). Jeśli kandydat rejestruje się na przykład na trzy kierunki studiów musi dokonać trzech wpłat.


Opłata za legitymację. Ile wpłat dokonać?

 • Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków – wnosi jedną opłatę za legitymację (również w przypadku, jeśli podejmuje kształcenie na kilku kierunkach).
 • Jeśli kandydat posiada już legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego – nie wnosi opłaty za legitymację (dotyczy to między innymi kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami Uniwersytetu Pedagogicznego).

 

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli kandydat posiada potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie musi się martwić. Aby kwota została zaksięgowana na jego koncie, może upłynąć nawet kilka dni. Najszybciej informacja pojawi się po dokonaniu wpłaty przez internetowe konto bankowe, dłużej trwa księgowanie wpłat dokonanych na poczcie. Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenie opłaty. Jeśli na koncie kandydata nie została zaksięgowana opłata rekrutacyjna należy pilnie skontaktować się z komisją rekrutacyjną oraz przesłać potwierdzenie wniesienia opłaty na wskazany w informatorze elektronicznym adres mailowy.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Można założyć indywidualne konto i uzupełnić dane osobowe. W celu wykonania pełnej rejestracji należy poczekać, na świadectwo z wynikami matur (nie dotyczy kandydatów na kierunki artystyczne oraz osób, które posiadają świadectwo maturalne). O zakwalifikowaniu do przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decydują wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości.

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu załącza skan zaświadczenia potwierdzającego obronę.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia.

Sposób dokonania wpisu na listę studentów zostanie przekazany przez komisję rekrutacyjną za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata oraz wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.

 

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem. Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu „numer świadectwa dojrzałości” należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości. W elektronicznym systemie należy umieścić oba dokumenty, a w miejscu wpisywania ocen – należy wpisać najwyższy uzyskany wynik.

Wyniki z których przedmiotów brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

O tym, które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z zakładki Kandydat. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury („stara” lub „nowa”).

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej przedstawiamy zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – „nowa matura”:
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określają sposób przeliczania wyników matur.

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata (nie dotyczy kierunku filologia angielska).Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, aby były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

 

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze „starą maturą” (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografię dopiero w momencie dokonywania wpisu na listę studentów. Wymagana jest fotografia barwna, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego. Wymiary fotografii: 35×45 mm, takie jak do dowodu osobistego.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po zakwalifikowaniu – w dniu wpisu – konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • formularz wpisowy – wydruk z systemu rekrutacyjnego
 • kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie stwierdzające ukończenie studiów
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane)
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, odnowa biologiczna, psychologia i biologia zwierząt)
 • aktualna fotografia (w formacie 35×45 mm) naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego
 • deklarację wyboru języka (wydruk z systemu rekrutacyjnego)
 • 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców).


W jaki sposób poznam wyniki rekrutacj?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Informacja zostanie również wysłana na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.