Komunikat Nr KU.K.0211.17.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie pomocy dla studentów i uchodźców z Ukrainy mieszkających w domach studenckich UP

Wielu pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego zgłasza chęć pomocy rzeczowej dla osób pochodzących z terenów dotkniętych konfliktem zamieszkałych w naszych domach studenckich. W związku z koniecznością zapewnienia kontroli nad ilością oraz rodzajami produktów, osoby chcące przekazać rzeczy proszone są o weryfikację zapotrzebowania akademików. Lista aktualnych potrzeb publikowana jest na bieżąco w zakładce „Pomoc Ukrainie” → „Dla uchodźców w naszych domach studenckich”.

Ponadto, w domach studenckich, w których gościmy uchodźców oraz rodziny naszych studentów z Ukrainy niezwykle potrzebni są studenci do pomocy w organizacji udzielanego wsparcia. Apelujemy do Samorządu Studentów oraz organizacji studenckich działających w UP o zorganizowanie systemu wolontariatu studenckiego i zaangażowanie się w działania na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trwającej wojny. Potrzebna jest m.in. codzienna pomoc osób znających język ukraiński w tłumaczeniu, pomoc w sprawach bieżących, jak np. zaprowadzenie do lekarza.

Ponadto Akademickie Centrum Hotelowe zgłasza potrzebę wsparcia psychologicznego przez osoby znające język ukraiński. Liczymy tu na zaangażowanie pracowników naukowych Uczelni.

Dziękuję wszystkim pracownikom i studentom za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz