Struktura Wydziału

Władze Wydziału

p.o. Dziekan
dr Anna Stolińska

Prodziekan
dr inż. Krzysztof Bryła

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
wydz_mft@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 12, pok. 146
  • studia stacjonarne i niestacjonarne (informatyka): 12 662 61 12, pok. 146
  • studia stacjonarne i niestacjonarne (matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka): 12 662 61 12, pok. 145
  • studia podyplomowe: 12 662 61 12, pok. 145
  • studia doktoranckie: 12 662 61 12, pok. 146

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
  • doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki

 

O Wydziale

Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym prowadzone są badania naukowe w Instytucie Matematyki (równania i nierówności funkcyjne, równania różniczkowe, logika matematyczna, stochastyka, zastosowania matematyki, dydaktyka matematyki), w Instytucie Fizyki (astronomia, fizyka dielektryków, fizyka powierzchni, fizyka teoretyczna, zastosowania fizyki, dydaktyka fizyki), w Instytucie Techniki (inżynieria materiałowa, mechatronika, ochrona środowiska, dydaktyka techniki) oraz w Instytucie Informatyki (metody obliczeniowe w fizyce, metody rozpoznawania obrazów, technologia informacyjna w nauczaniu).