Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Piotr Borek

Prodziekani
dr hab. Marek Karwala, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dzfil@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 64 14, pok. 144
  • studia stacjonarne: 12 662 64 21, 12 662 64 14, pok. 31b, 144
  • studia niestacjonarne i podyplomowe: 12 662 64 22, pok. 31c
  • studia doktoranckie: 12 662 64 21, pok. 31b

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

 

O Wydziale

Na Wydziale Filologicznym prowadzone są prace eksploracyjne, źródłowe, interpretacyjne oraz edytorskie. Pracownicy naukowi są autorami podręczników szkolnych, skryptów akademickich oraz publikacji naukowych. Wydział oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, nowoczesne formy edukacyjne, dobrze wyposażone zaplecze naukowo-dydaktyczne, współpracę z ośrodkami zagranicznymi oraz możliwość realizacji zawodowych pasji.