Dyrekcja

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska

Z-ca Dyrektora
mgr Renata Muszyńska

 

Sekretariat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pok. 463
tel. 12 662 63 58
fax 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

 

O Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów oraz łaciny na filologii polskiej.

Każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie ze standardami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi turystyka, której studenci uczą się dwóch języków obcych. Na studiach stacjonarnych lektorat obejmuje łącznie 110 godzin rozłożonych na 3 semestry 40 + 40 + 30 godzin. Na studiach niestacjonarnych 110 godzin rozłożone jest następująco: I rok – 30h, II rok – 50h i III rok – 30h. Student, który posiada udokumentowana znajomość języka co najmniej na poziomie B2 może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu.

Centrum organizuje także odpłatne kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.