Logo Instytutu Filozofii i Socjologii UPSamodzielna Pracownia Badań Społecznych, powołana w strukturze Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prowadzi działalność badawczą i analityczną dotyczącą problematyki społecznej, gospodarczej i politycznej.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające realizację dużych projektów z zakresu badań społecznych w oparciu o najnowsze technologie i procedury metodologiczne stosowane w najlepszych ośrodkach badawczych w Polsce i Europie.

Zespół Pracowni Badań Społecznych to wysoko wykwalifikowana kadra ekspertów i specjalistów z dużym kapitałem wiedzy oraz doświadczenia praktycznego, ściśle współpracująca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w Polsce i za granicą.

Szeroki wachlarz profesjonalnych analiz, badań i ekspertyz realizowany jest zgodnie z zasadami poprawności metodologicznej.

Zakres i sposób realizacji usługi jest dostosowywany do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta.

Pracownia Badań Społecznych gwarantuje profesjonalizm w realizacji usług. Trafność doboru metod i technik, rzetelność doboru próby, terminowość wykonania zamówienia oraz konkurencyjne ceny to dodatkowe atuty Pracowni.

Pracownia Badań Społecznych posiada bogatą ofertę dla

 • instytucji publicznych odpowiedzialnych za kreowanie polityki społecznej
 • instytucji rynku pracy
 • sektora kultury
 • sektora edukacji
 • sektora B&R
 • mediów
 • sektora kreatywnego
 • biznesu, w tym zwłaszcza dla: sklepów, restauracji, biur podróży, producentów oprogramowania, obiektów hotelowych, placówek rekreacyjnych
 • sektora pozarządowego

Pracownia Badań Społecznych specjalizuje się w realizacji

Rodzaje i techniki badań

 • badania ilościowe: CAWI, CAPI, CATI, PAPI, Desk Research
 • badania jakościowe: IDI, FGI, Etnografia, DIADY, obserwacje, metoda tajemniczego klienta, metody partycypacyjne
 • case study (studium przypadku)

Standardy realizacji badań

Opis standardów realizacji badania

Struktura Pracowni

Komitet sterujący

Kierownik PBS – dr Mariusz Dzięglewski
Zastępca Kierownika PBS – dr Paulina Rojek-Adamek
Specjalista ds. zamówień – dr Grzegorz Dutka
Specjalista ds. projektów – dr Damian Liszka


Zespół Badaczy

dr Mariusz Dzięglewski
dr Grzegorz Dutka
dr Anna Fiń
dr Aldona Guzik
dr Alla Karnaukh
dr Małgorzata Krywult-Albańska
dr Paulina Rojek-Adamek
dr Justyna Tomczyk
dr Paweł Walawender
dr Tomasz Warczok

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pracownia Badań Społecznych
ul. Jęczmienna 9, 31-261 Kraków

tel. 12 662 79 37
tel. 12 662 79 42
tel. 695 612 936 (zapytania/zamówienia komercyjne)

pbs@up.krakow.pl