Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. dr hab. Piotr Borek

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP

Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo 
prof. dr hab. Stanisław Koziara

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Filozofia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina filozofia

Rada Dyscypliny Historia
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina historia
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina historia

Rada Dyscypliny Językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina językoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina językoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora: dyscyplina literaturoznawstwo
nadawanie stopnia doktora habilitowanego: dyscyplina literaturoznawstwo