Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr Justyna Szpond
justyna.szpond@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
jacek.chmielinski@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Matematyka
dr Piotr Pokora, prof. UP
piotr.pokora@up.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
artur.blachowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
andrzej.kornas@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
prof. dr hab. Krzysztof Bąk
krzysztof.bak@up.krakow.pl