Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr Justyna Szpond
justyna.szpond@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Matematyka 
dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. UP
andrzej.wisnicki@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
artur.blachowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
andrzej.kornas@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
krzysztof.bak@up.krakow.pl