Senat Uniwersytetu Pedagogicznego (kadencja 2012–2016):

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

 • prof. dr hab. Michał Śliwa
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP
 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • prof. dr hab. Józef Łaptos
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński
 • dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Marek Buś, prof. UP
 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
 • dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP
 • dr hab. Roman Malarz, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jura
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. Romuald Oramus
 • dr hab. Halina Cader-Pawłowska, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr Wanda Jakubaszek
 • dr Ewa Żmijewska
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz
 • dr Michał Rogoż
 • dr Marek Guzik
 • dr inż. Paweł Kurtyka
 • dr Bernadeta Stano
 • mgr Anna Fertner
 • mgr Jan Fróg
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Kinga Kraska
 • mgr Marek Żołądek
 • stud. Małgorzata Boguń
 • Arkadiusz Burda
 • Marcin Chudoba
 • Olha Dyakiv
 • Alina Greliak
 • Aleksandra Gryl
 • Piotr Kondraciuk
 • Katarzyna Mikrut
 • Mateusz Osękowski
 • Ilona Sieradzka

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 • dr Stanisław Skórka
 • mgr inż. Renata Kochanik
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP