prof. dr hab. Zdzisław Noga

Dziekan Wydziału Humanistycznego

prof. dr hab. Zdzisław Noga

dz_hum@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 95prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

dz.fil@up.krakow.pl
tel. 12 662 64 17dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

dziekwp@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 06prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego

prof. dr hab. Zbigniew Długosz

zdlugosz@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 01dr Anna Stolińska

p.o. Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

dr Anna Stolińska

anna.stolinska@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 12dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

alicjap@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 41