Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
ewa.mlynarczyk@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
prof. dr hab. Janusz Majcherek
janusz.majcherek@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
andrzej.baran@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Geografii
dr hab. Tomasz Rachwał
tomasz.rachwal@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Grafiki i Wzornictwa
prof. dr hab. Grażyna Brylewska
grazyna.brylewska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Informatyki
prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
wladimir.mitiuszew@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela, prof. UP
malgorzata.wielek-mandrela@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
michal.rogoz@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
andrzej.ryk@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
danuta.wolska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Politologii
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
andrzej.jaeschke@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
andrzej.piasecki@up.krakow.pl

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
norbert.pikula@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów
dr hab. Jakub Pierzchała
jakub.pierzchala@up.krakow.pl