Komisje rektorskie (kadencja 2016–2020):

Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

 • mgr Małgorzata Grzelewska – przewodnicząca
 • Barbara Stachowicz
 • mgr Mirosław Słomski
 • dr Jan Ryś – RZ ZNP
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

 • dr Paweł Solarz – przewodniczący
 • dr Konrad Meus
 • mgr inż. Tomasz Glos
 • dr Karol Bieniek
 • mgr Wojciech Biernat – RZ ZNP
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • dr Renata Zając – przewodnicząca
 • mgr Renata Ciesielska-Kruczek
 • mgr Agata Rubiś
 • mgr Kamil Panaś
 • mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
 • mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr Iwona Pietrzkiewicz
 • dr Stanisław Skórka
 • mgr Marta Boguś – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

 • mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
 • Mirosław Kotusik
 • mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman  – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji

 • mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
 • mgr Mieczysław Więcławek
 • Marek Karski
 • mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia

 • mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
 • mgr Wojciech Biernat 
 • mgr Elżbieta Tynor
 • mgr Grzegorz Wajda – sekretarz
 • Marek Karski
 • Jolanta Kilian

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów

 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Grzegorz Rut
 • mgr Tomasz Kolosek
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług

 • mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
 • mgr inż. Przemysław Kowalski
 • mgr Tomasz Kolosek
 • Zbigniew Bodziony

Rektorska Komisja Socjalna

 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych

 • mgr Piotr Kciuk – przewodniczący
 • mgr Karolina Matysik
 • mgr Maria Wierzbiak
 • mgr Agnieszka Kogut
 • mgr Iwona Stankiewicz
 • mgr Stanisław Gonet – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
 • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych

 • mgr inż. Edyta Kowalik – przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Sznicer
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
 • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. wczasów i turystyki

 • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
 • mgr Zbigniew Janczulewicz
 • mgr Magdalena Pokrywka – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Aleksander Gołębiewski – RZ ZNP
 • mgr Rafał Birgiel – ZZP UP