Kalendarz wyborczy – nowelizacja

20 maja 2020 roku
Przekazanie Senatowi i Elektorom listy kandydatów na kandydatów na Rektora zgłoszonych przez Radę Uczelni

22 maja 2020 roku
Zgłaszanie kandydatów na kandydatów na Rektora przez Senatorów i Elektorów
Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów

do 26 maja 2020 roku
Przesłanie zgody na kandydowanie przez kandydatów na kandydatów na Rektora
Przesłanie zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Kolegium Elektorów

28 maja 2020 roku
Głosowanie Senatu nad decyzją odnośnie do rozmowy (lub nie) z kandydatami na kandydatów na Rektora
Głosowanie Senatu – opiniowanie w celu powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów (I tura)

od 29 maja 2020 roku
Głosowanie Senatu – opiniowanie w celu powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów (ewentualne kolejne tury)

1 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu online – rozmowa (ewentualna) z kandydatami

3 czerwca 2020 roku
Głosowanie Senatu – opiniowanie kandydatów na kandydatów na Rektora

4 czerwca 2020 roku
Przekazanie Radzie Uczelni zaopiniowanej listy kandydatów na kandydatów na Rektora

do 10 czerwca 2020 roku
Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12 czerwca – 17 czerwca 2020 roku
Kampania wyborcza kandydatów na Rektora, w tym spotkanie (online) ze studentami

16 czerwca 2020 roku
Debata ogólnouczelniana (online)

19 czerwca 2020 roku
Wybory Rektora (I tura)
W przypadku uwarunkowań prawnych uniemożliwiających przeprowadzenie głosowań zdalnych i zobowiązanie do wykonywania głosowań systemem tradycyjnym w tym terminie przeprowadzane zostaną wszystkie tury głosowania.

od 22 czerwca 2020 roku
Wybory Rektora (kolejne tury)

do 26 czerwca 2020 roku
Wybory do rad instytutów

do 26 czerwca 2020 roku
Rekomendacje kandydatów na stanowisko dyrektora

24 lipca 2020 roku
Zakończenie okresu wyborczego i rekomendacji

 

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie działań wyborczych według terminów określonych w powyższym Kalendarzu, może on ulec zmianie lub uchyleniu przez Senat Uczelni.

Kalendarz wyborczy (wersja pdf)