Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą

 

 

mgr Monika Topolnicka-Stolzman (Kierownik)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 132

telefon  12 662 60 89

poczta  monika.topolnicka-stolzman@up.krakow.pl

 

mgr Magda Krasicka-Zapał (Z-ca Kierownika)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 133

telefon  12 662 60 89

poczta  magda.krasicka-zapal@up.krakow.pl