Dział Spraw Pracowniczych

 

 

mgr Robert Dudzik (Kierownik)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 154

telefon  12 662 60 19

poczta  robert.dudzik@up.krakow.pl

 

mgr Iwona Stankiewicz (Z-ca Kierownika)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 148

telefon  12 662 60 28

poczta  iwona.stankiewicz@up.krakow.pl

 

Sekcja ds. Kadr

 

 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 155, 156

telefon  12 662 60 20; 12 662 60 21

 

Sekcja ds. Płac

 

 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 149, 171

telefon  12 662 6029, 12 662 60 30