II Konferencja „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne. Ekosystem zaufania”

Nauka
II-Konferencja_-Nowe-technologie-i-sztuczna-inteligencja
Termin: 2020-10-16

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny: Audytorium im. prof. W. Danka  |  Miejscowość: Kraków

 

Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby rozwiązań legislacyjnych, w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące między innymi dalsze otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym SI, odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI.

Organizatorzy
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Akademia Prawa Nowych Technologii

 

Adres
Podchorążych 2, 30-084 Kraków

 

Mapa


Wspierane przez iCagenda