1. dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
  2. dr hab. Bogusław Skowronek
  3. dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
  4. dr Anna Juryk
  5. dr Agnieszka Kowalska
  6. dr Piotr Trojański
  7. Łukasz Bandoła
  8. Magda Krasicka-Zapał
  9. Edyta Kowalik
  10. Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

Prace Zespołu ds. Kształcenia
Model Kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym