Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teacher. Change-development”

Konferencja-Teacher-Change-development
Kategoria
Nauka
Termin
8 maja 2023 - 10 maja 2023
Miejsce
Muzeum Narodowe w Krakowie

Konferencja dedykowana jest osobie nauczyciela funkcjonującego w świecie dynamicznych zmian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Zmiany te nie pozostają bez wpływu na nauczycieli, uczniów, ich rodziców, jak i samą instytucję szkoły. Mogą sprzyjać zarówno nowym działaniom, inicjatywom, realizacji zamierzeń, jak i powodować nieistniejące wcześniej trudności. Konsekwencją tego może być niepokój i niepewność, zaś praca nauczyciela stanie się jeszcze bardziej obciążająca, nacechowana lękiem i bezradnością wobec obserwowanych zmian i braku umiejętności skonfrontowania się z nimi. Pomimo licznych badań nad szkołą i wprowadzanych modernizacji w oświacie, wciąż brakuje skutecznych rozwiązań systemowych. Stąd potrzeba analiz, dyskusji oraz kontynuowania poszukiwań nowych rozwiązań w odniesieniu do pracy nauczyciela, zaś możliwość spotkania się podczas wykładów i warsztatów organizowanych w ramach kongresu jest doskonałą płaszczyzną do ich podejmowania.

Cele konferencji:

  • Diagnoza kondycji psychofizycznej oraz kompetencji nauczycieli w odniesieniu do zmian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych.
  • Określenie perspektyw rozwojowych w kontekście satysfakcji życiowej i zawodowego spełnienia nauczycieli.
  • Propagowanie nowoczesnej myśli naukowej oraz badań w zakresie funkcjonowania nauczyciela w zmianie i możliwości jego rozwoju.
  • Poszukiwanie uwarunkowań profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli.

Organizatorem konferencji jest Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

program konferencji

 
 

Wspierane przez iCagenda