Międzynarodowa konferencja naukowa „Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych”

Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Wokol-teorii-wiersza-01
Kategoria
Nauka
Termin
30 marca 2023 - 31 marca 2023
Miejsce
online
Strona WWW

 

Katedra Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z Pracownią Poetyki Wiersza przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w zdalnej konferencji naukowej na platformie MS Teams „Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych”.

Rok 2024 będzie okrągłą rocznicą kilku przynajmniej istotnych dla polskiego literaturoznawstwa wydarzeń, począwszy od setnej rocznicy urodzin Lucylli Pszczołowskiej, jednej z twórczyń polskiej wersologii, poprzez 40. Rocznicę publikacji „Istoty wierszowej organizacji tekstu Adama Kulawika”, czy 20-lecie „Wiersza wolnego jako tekstu graficznego” Witolda Sadowskiego. Nie są to, rzecz jasna, wszystkie ważne dla polskiej nauki o wierszu postacie, bo nie sposób choćby nie wspomnieć o Michale Rowińskim, Franciszku Siedleckim, Marii Dłuskiej, Stefanie Sawickim, Zdzisławie Kopczyńskiej czy Teresie Dobrzyńskiej (i wielu, wielu innych), a także takich dokonaniach stanowiących efekt Indywidualnego tudzież zbiorowego wysiłku badawczego, jakimi są prace: „Serce a heksametr” Stanisława Mleczki, „Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej” Dłuskiej, „Metronom” Pawia Bukowca oraz wielotomowe opracowania zbiorowe: „Poetyka. Zarys encyklopedyczny” czy „Słowiańska metryka porównawcza”.

Chcąc upamiętnić te rocznice, a więc prace, osoby i koncepcje, a także przyjrzeć się bliżej miejscu wersologii we współczesnym literaturoznawstwie, ale również sytuacji wiersza jako „przedmiotu wersologicznego" – zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, która będzie miała charakter zdalny.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje między innymi zagadnienia związane ze statusem wiedzy o wierszu we współczesnej refleksji literaturoznawczej, rolą badań wersologicznych w dyskursie akademickim i edukacyjnym na temat poezji, miejscem wiersza na mapie współczesnej literatury i kultury, ale również prace teoretyczne bądź historycznoliterackie, stanowiące próbę przybliżenia starszych i nowszych dziejów polskiej wersologii, pokazanej w kontekście aktualnych trendów w wersologii światowej. Interesujące dla organizatorów są także studia przypadku poświęcone pojęciom takim, jak metr, wers, przerzutnia, jak również studia-analizy i interpretacje pojedynczych tekstów.

program konferencji

 
 

Wspierane przez iCagenda