Konferencja naukowa z cyklu „Dialog z Tradycją” OD TRADYCJI DO ANTYTRADYCJI

Konferencja-naukowa-z-cyklu-Dialog-z-Tradycja-VII
Kategoria
Nauka
Termin
15 maja 2023 - 16 maja 2023
Strona WWW

 

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję naukową z cyklu „Dialog z Tradycją” OD TRADYCJI DO ANTYTRADYCJI, która odbędzie się 15–16 maja 2023 roku.

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji konferencji „Dialog z Tradycją”. Kierując się ideą przyjętą w formule cyklu, pragniemy poddać rozwadze różnorakie aspekty tradycji zarówno w jej wymiarze kontynuacji, jak i dyskontynuacji, trwałości i zmienności. Zachęcamy zwłaszcza do namysłu nad zagadnieniem roli tradycji w języku i kulturze – postrzegania jej jako przestrzeni poszanowania istotnych części dziedzictwa językowo-kulturowego, ostoi stałych wartości, fundamentu i podstawy działań – bądź przeciwnie – jako czynnika ograniczającego czy też swego rodzaju kulturowego przymusu.

Wzorem dotychczasowych spotkań w ramach „Dialogu z Tradycją” przedmiotem refleksji pragniemy uczynić język w wielorakich obszarach komunikacji, rozpatrywany w różnych perspektywach teoretycznych, metodologicznych i problemowych. Interesują nas rozmaite formy dialogowania z tradycją, między innymi takie jak:

  • trwałość i ponadczasowość zjawisk i zachowań językowych,
  • intertekstualność,
  • językowe gry z tradycją,
  • zjawisko kontrmówienia,
  • spotkanie i konfrontacja tradycji rodzimych z obcymi,
  • uobecnione na poziomie gramatycznym, leksykalnym, frazematycznym, onomastycznym w różnorodnych gatunkowo, stylistycznie i tematycznie tekstach.

Cenne będą dla nas zarówno ujęcia synchroniczne, jak i diachroniczne.

Komitet Organizacyjny
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Ewa Horyń, prof. UP
dr hab. Magdalena Puda-Blokesz, prof. UP

plakat (plik pdf, rozmiar 202 KB)
program konferencji (plik pdf, rozmiar 110 KB)

 
 

Wspierane przez iCagenda