European Conference on Social Media

ECSM_2022_Poster
Kategoria
Nauka
Termin
12 maja 2022 - 13 maja 2022

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 12-13 maja 2022 roku na naszej uczelni odbędzie się "9th European Conference on Social Media". Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka związana jest z problematyką mediów społecznościowych w różnych obszarach (np. ekonomii, biznesie, edukacji, prawie, administracji, socjologii, psychologii, pedagogice i wielu in.), w związku z czym z pewnością wielu z Państwa będzie zainteresowanych uczestniczeniem w niej w sposób czynny lub bierny. 

W konferencji będą uczestniczyć prelegenci z nawet 40 krajów, co daje ogromne możliwości w zakresie nawiązania kontaktów międzynarodowych (naukowych i nie tylko). 

Warunki uczestnictwa dla pracowników i studentów UP 

Dla pracowników i studentów naszej uczelni uczestniczenie w tej konferencji jest na specjalnych warunkach:   

  • pracownicy lub studenci UP, którzy zarejestrują sie z artykułem na konferencję otrzymają 20% zniżki od opłaty regularnej (informacja o opłatach regularnych jest tutaj: strona www),
  • jest też możliwość uczestniczenia w konferencji bez artykułu i prezentacji, lecz z pełnym pakietem, obejmującym uroczystą kolację w pierwszym dniu, obiady, materiały pokonferencyjne, itp. - opłata wynosi wówczas 150 GBP,
  • studenci UP mają możliwość bezpłatnej prezentacji prowadzonych aktualnie badań w formie posteru. 
  •  

Żeby skorzystać z powyższej oferty prosimy o rejestrację na stronie konferencji: 

STRONA KONFERENCJI

Uwaga! Termin rejestracji będzie wydłużony o ok. dwa tygodnie (w razie zgłaszanych potrzeb nawet dłużej), prosimy nie sugerować się nieaktualnymi informacjami na stronie, iż termin rejestracji jest tylko do 4 listopada br. (o ile takie jeszcze są w momencie czytania tego maila). Niemniej prosimy o niezwlekanie z rejestracją. 

Ponadto: 

  • każdy pracownik lub student UP może uczestniczyć bezpłatnie w sesjach konferencji w sposób bierny, lecz bez pakietu konferencyjnego (w tym bez obiadów i kolacji). UWAGA! Tego rodzaju udział bierny należy zgłosić tylko pod linkiem: https://forms.office.com/r/brrr9YFX8p

Możliwości publikacyjne:

Współorganizator konferencji zapewnia publikację pokonferencyjną w monografii indeksowanej w bazach Web of Science, Scopus i in., a artykuły prezentowane podczas konferencji będą rozważane również do publikacji w czasopismach (niektóre są wysoko punktowane w Polsce, 40-70 pkt). 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/

Niezależnie od tego pracownicy UP, którzy zarejestrują się na konferencję w sposób czynny (z referatem) korzystając z linku https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/ecsm-abstract-submission/mają dodatkowo możliwość zgłoszenia publikacji do czasopisma "Przedsiębiorczość - Edukacja" (20 pkt) - tutaj liczba miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń pod linkiem: https://forms.office.com/r/GQ6BCGawUR

Zaproszenie do współorganizacji wydarzenia

Zapraszamy również do włączenia się do współorganizacji wydarzenia w formie poprowadzenia:

Prosimy o zgłoszenie Państwa propozycji dot. w/w wydarzeń najpóźniej do 14 listopada br. na adres mailowy: iwona.lupa-wojcik@up.krakow.pl 

 

Więcej informacji o konferencji jest na stronie: 
https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/

 
 

Wspierane przez iCagenda