Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Cyberkultura 3.0: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne”

Interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-Cyberkultura-3-0
Kategoria
Nauka
Termin
17 czerwca 2021 00:00 - 18 czerwca 2021 00:00
Miejsce
online
Strona WWW

 

Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej wraz z zespołem badawczym „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Instytutu Prawa i Ekonomii oraz Akademią Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Cyberkultura 3.0: aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne”.

Organizatorzy proponują refleksję nad następującymi zagadnieniami:

 1.  Cyberkultura w świetle badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz praktyk socjokulturowych:
  • Cyborgizacja człowieka – hybrydy technologiczne i bio-technologiczne konfiguracje
  • Sztuczna inteligencja (AI), wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR), „zmieszana” rzeczywistość (MR) a pola działań i komunikacji współczesnego użytkownika
  • Kompetencje cyfrowe i kompetencje przyszłości a nowe elity władzy i życie w kapitalizmie informacyjnym
  • Kultura Web 3.0, i nowe strategie działań twórczych (literatura-sztuka-biznes-przemysły kreatywne)
  • Femboty, sexboty – ponowoczesne obiekty pożądania w kontekście humanistyki cyfrowej
  • Posthumanizm i transhumanizm jako nowe paradygmaty badań nad cyberkulturą i ich użytkownikami
  • Czatboty i gry problemowe w terapii, edukacji i profilaktyce chorób: wyzwania etyczne i twórcze
  • Interfejsy technologiczno-humanistyczne oraz roboty humanoidalne – nowe wzorce komunikacji i interakcji
  • Od mediów tradycyjnych do post-mediów i biomediów.
 2. Prawne konteksty cyberkultury:
  • Czy implementacja dyrektywy 2019/790 zrewolucjonizuje zasady dostępu do prasy w internecie
  • Wyzwania polityki medialnej, prawa prasowego i autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym
  • Smart contracts i inne przejawy progresji prawa nowych technologii w mediach
  • Projekt Prawa komunikacji elektronicznej a współczesne media
  • Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w komunikacji
  • Miejsce cyberkutury w cyberatakach i cyber-wojnie – prawne podejście do doskonalenia uczestników wojny.

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku prosimy przesyłać na adres cyberkultura@up.krakow.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności przekazujemy w osobnej wiadomości e-mail.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji naukowej.

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – przewodnicząca
dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – wiceprzewodniczący
mgr Marcin Chudoba
dr Jakub Kosek – sekretarz konferencji
dr Marcin Mazgaj
dr Maria Rożnowska

 
 

Wspierane przez iCagenda