45. Zjazd Fizyków Polskich

45_zjazd_fizykow
Kategoria
Wydarzenie
Termin
13 września 2019 - 18 września 2019
E-mail
45zfp@uj.edu.pl
Strona WWW

 

45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Krakowie 13–18 września 2019 r. i zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Gośćmi Zjazdu będą czołowi polscy uczeni, laureaci nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego, nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz nagród Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczególnego charakteru Zjazdowi powinna nadać obecność znakomitych gości zagranicznych, w tym laureatów Nagrody Nobla i różnych nagród międzynarodowych.

45. Zjazd Fizyków Polskich będzie miał również szczególny charakter ze względu na inaugurację obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości fizycy polscy utworzyli Polskie Towarzystwo Fizyczne, aby wzmocnić wkład tej grupy naukowców w rozwój odrodzonej Ojczyzny. Kontynuując działania założycieli Towarzystwa również w dzisiejszych czasach fizycy polscy poczytują sobie za zaszczyt swoimi talentami przyczyniać się do budowania silnej pozycji naszego kraju w świecie.

Zjazd organizują wspólnie: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej; Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ta wspólna organizacja jest wyrazem silnej pozycji fizyki krakowskiej i różnorodności prowadzonych w Krakowie badań w jej zakresie. Wyrazem tej różnorodności są także miejsca, w których będzie się odbywał Zjazd: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (13–15 września), Akademia Górniczo-Hutnicza (16 września) oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego (17–18 września).

Gwałtowny rozwój nauki w ostatnich latach sprawia, że powstające zespoły badawcze skupiają specjalistów z różnych dziedzin fizyki i nauk przyrodniczych. Stąd w trakcie Zjazdu specjalne sesje poświęcone będą badaniom interdyscyplinarnym łączącym fizykę z biologią, chemią, medycyną, elektroniką, nanotechnologią, inżynierią materiałową, informatyką i innymi dziedzinami. Badania naukowe powinny znajdować zastosowanie w różnych obszarach przemysłu – w związku z tym planowana jest specjalna sesja „Fizyka – Przemysł – Innowacje” poświęcona wspólnym działaniom naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań i rozwoju nowych technologii. Sesja ta współorganizowana jest przez Centra Transferu Technologii działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej. Równocześnie, w ramach Zjazdu, odbywać się będzie Konferencja Dydaktyczna dla nauczycieli fizyki, poświęcona metodyce nauczania, oraz praktyczne warsztaty dydaktyczne połączone z demonstracjami doświadczeń fizycznych.

Nauka służy całemu społeczeństwu, stąd Zjazdowi towarzyszyć będą także wydarzenia o charakterze popularnonaukowym, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa do udziału w Zjeździe oraz w bezpłatnych wydarzeniach otwartych – wykładzie popularnonaukowym, pokazie eksperymentów fizycznych oraz widowisku multimedialnym.

45 zjazd fizykowKrakow Logo

 
 

Wspierane przez iCagenda