Centrum Kształcenia Nauczycieli jest jednostką ogólnouczelnianą wspomagającą działalność badawczo-dydaktyczną Uczelni. Do zadań Centrum należy między innymi: organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie kształcenia psychologiczno-pedagogicznego dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy w ramach obowiązkowego planu studiów realizują specjalność nauczycielską; organizacja i prowadzenie kształcenia nauczycielskiego dla studentów specjalności nienauczycielskich chcących uzyskać kwalifikacje nauczycielskie; prowadzenie kursów dla nauczycieli, pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych uczelni wyższych; organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych realizowanych w formie tradycyjnej, zdalnej i hybrydowej.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
joanna.lukasik@up.krakow.pl

strona internetowa