Uniwersytet Dzieci i Rodziców działa od 2011 roku jako połączenie koncepcji uniwersytetu dla dzieci oraz rodziców/opiekunów, z udziałem wolontariuszy. Zajęcia przygotowywane są przez zespół specjalistów przedmiotowych (metodyków). Spotkania odbywają się w pracowniach specjalistycznych, dzięki czemu dzieci mają możliwość poznania specyfiki pracy naukowej i technicznej oraz elementów wybranych dziedzin badawczych. Staramy się przede wszystkim pobudzać ciekawość poznawczą uczestników, propagować myśl naukową i kulturalną, inspirować do twórczego myślenia i działania, zapoznawać dzieci i rodziców ze środowiskiem akademickim, a także integrować społecznie.

 

Władze

Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców
dr hab. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Ingardena 4
telefon 12 662 66 36
dzieci@up.krakow.pl

strona internetowa