Ośrodek Wychowania Fizycznego jest jednostką ogólnouczelnianą, stwarzającą możliwości sportowego rozwoju dla wszystkich studentów i pracowników Uczelni. Jednostka oferuje szeroki wachlarz zajęć sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, między innymi pływanie, fitness, jogę, pilates, turystykę pieszą, turystykę rowerową, narciarstwo, tenis stołowy, tenis ziemny, piłkę nożną, piłkę siatkową, turystykę kajakową. Ośrodek dysponuje bazą sportową, na którą składają się dwie sale gimnastyczne oraz siłownia.

 

Władze

Dyrektor
dr Małgorzata Długosz-Boś
malgorzata.dlugosz-bos@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Ingardena 4
telefon 12 662 66 48
owf@up.krakow.pl

strona internetowa Ośrodka Wychowania Fizycznego