Centrum Języków Obcych prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku filologia polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz standardami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Na studiach pierwszego stopnia lektoraty rozpoczynają się od drugiego semestru pierwszego roku studiów i kończą egzaminem po czwartym semestrze. Obejmują one 110 godzin rozłożonych na trzy semestry na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych rozłożonych na cztery semestry. Na studiach drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono specjalistyczny lektorat w wymiarze 15 godzin.

Centrum oferuje również kursy w ramach wykładów ogólnouczelnianych (Business English czy English at Work). Aktualnie, realizując projekt Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP, proponuje studentom ostatniego roku studiów magisterskich warsztaty rozwijające kompetencje języka angielskiego w biznesie.

 

Władze

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska
hanna.rybkowska@up.krakow.pl

Zastępca
mgr Renata Muszyńska
renata.muszynska@up.krakow.pl

 

Kontakt

Podchorążych 2, pokój 463
telefon 12 662 63 58, 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

strona internetowa