W najbliższym wydaniu czasopisma

insygnia 

Wywiad z Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotrem Borkiem.
W rozmowie między innymi o:

  • wyzwaniach stojących obecnie przed nowymi władzami UP,
  • kształceniu nauczycieli.

ksiazka

Nowy dział poświęcony w pełni nauce i badaniom naszych naukowców!
Polecamy zapoznanie się z osiągnięciami i pracami prowadzonymi obecnie przez:

  • wykładowców,
  • doktorantów,
  • studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

budynek UP

Nasz Uniwersytet W szerszym kontekście, czyli przez pryzmat:

  • studentów,
  • absolwentów,
  • pracowników jednostek administracyjnych,
  • osób współpracujących z UP.

Fotografie: Grzegorz Wajda/wajdafoto