Dyrekcja

Dyrektor
mgr Piotr Pastuszko

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Krystyna Sterkowicz

Zastępca Dyrektora ds. marketingu i promocji
mgr Paweł Leja

 

Sekretariat

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 11
telefon 12 662 66 48
csir@up.krakow.pl

 

O Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką ogólnouczelnianą, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną, sportową, komercyjną i badawczą. Oferuje studentom różnorodne zajęcia ruchowe do wyboru, w tym zajęcia z rehabilitacji ruchowej. W sekcjach sportowych studenci rozwijają swoje zainteresowania oraz pasje sportowe. Uczestniczą w Akademickich Mistrzostwach Małopolski oraz Mistrzostwach Polski. Centrum Sportu i Rekreacji organizuje również mistrzostwa Uniwersytetu Pedagogicznego w wielu dyscyplinach sportowych.

W ramach działalności komercyjnej Centrum można skorzystać z: krytej pływalni, klubu fitness oraz gabinetu odnowy biologicznej. Centrum organizuje ponadto: półkolonie, zimowiska, spływy kajakowe, naukę pływania oraz treningi personalne.

 

strona internetowa