Dyrekcja

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska

Zastępca Dyrektora
mgr Renata Muszyńska

 

Sekretariat

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 463
telefon 12 662 63 58
cjo@up.krakow.pl

 

O Centrum Języków Obcych

Centrum prowadzi lektoraty języków nowożytnych i języka łacińskiego według autorskich programów nauczania, opartych na Krajowych Ramach Kwalifikacji oraz standardach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Lektorat na studiach pierwszego stopnia odbywa się w wymiarze 110 godzin na poziomie co najmniej B2 i kończy egzaminem. Na studiach drugiego stopnia prowadzony jest kurs „Język obcy do celów akademickich”. Odbywa się on w wymiarze 15 godzin na poziomie B2+ i kończy zaliczeniem z oceną. Lektoraty języka specjalistycznego odbywają się też na jednolitych studiach magisterskich.

Oprócz tego Centrum proponuje wykłady fakultatywne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz lektoraty dla studentów programu Erasmus+. Lektorzy Centrum biorą udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

strona internetowa