Na wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

Instytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Władze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

2 października 2020 roku rozpocznie się głosowanie online.