Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka z Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robertem Stawarzem, prof. UP

W Warszawie w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej zainaugurowały prace dwustronne zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie programów wspólnych kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

„Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” (logo)

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 19 stycznia 2023 roku ogłosił terminy składania wniosków dotyczących realizacji działań opisanych w regulaminie programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku.

dr Ewelina ZdebskaZ dumą zawiadamiamy, że dr Krzysztof Chaczko i dr Ewelina Zdebska z Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego zostali powołani przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na stanowiska członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE).

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 21017-2021 (baner)Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzył wniosek o podwyższenie kategorii naukowej dla dyscypliny nauki o sztuce. Otrzymała ona kategorię A.

Przykład obserwacji bazowej meteoru z roju Geminidów przez dwie stacje: z Suhory i z OtwockaZjawisko „spadających gwiazd” kojarzy nam się najczęściej z ciepłymi, wakacyjnymi nocami, kiedy to na niebie pojawiają się meteory z roju Perseidów. Okazuję się, że meteorów jest znacznie więcej i można je obserwować przez cały rok. Badania naukowe meteorów polegają na jednoczesnych obserwacjach jednego przelotu z kilku miejsc w celu dokładnego określenia ich trajektorii lotu oraz – w przypadku największych bolidów – lokalizacji miejsca ich spadku.