Wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiego

Instytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Władze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

12 października rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelniane

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Poznaj laureatów konkursu „Student Miesiąca” oraz ich pasje i wybierz z nami „Studenta Roku 2019/2020”

2 października 2020 roku rozpocznie się głosowanie online.

Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej

1 października 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej przez JM Rektora oraz Prorektorów. Twórczyniami innowacyjnej koncepcji i kierowniczkami merytorycznymi przedsięwzięcia są dr hab. Danuta Piróg, prof. UP oraz dr Agnieszka Świętek z Instytutu Geografii.