Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 21017-2021 (baner)

Początek 2023 roku przyniósł bardzo dobre wiadomości dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, literaturoznawstwo oraz nauki o sztuce otrzymały, po złożonym do Ministra Edukacji i Nauki odwołaniu, kategorię naukową A. Ocenę czterech dyscyplin podniesiono z kategorii B do B+.

dłonie podczas aplauzuZ dumą informujemy o uzyskaniu przez naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nominacji Kapituły Redakcji „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” do tytułu „Osobowość Roku 2022” w kategoriach Kultura oraz Nauka.

uśmiechnięty student

W trakcie rozpoczynającej się 15 stycznia 2023 roku rekrutacji śródrocznej zainteresowani po raz pierwszy będą mogli starać się o przyjęcie na kryminalistykę (pierwszego i drugiego stopnia) – nowy kierunek w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP11 stycznia 2023 roku Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku Małgorzata Ryś podpisali umowę o współpracy między obiema instytucjami.

uśmiechnięta studentka

15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023. Rekrutacja potrwa do połowy lutego 2023 roku.