Od 1 czerwca 2020 roku możliwa jest elektroniczna rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja potrwa do 30 września 2020 roku.

Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.