Przegląd See&Say to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce skupiające ponad czterdziestu przedstawicieli branż kreatywnych, a najlepsze prace z Przeglądu Portfolio prezentowane są podczas wystawy MUST SEE.

13 lutego 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

11 lutego 2019 r. w głównym gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Nieprzerwanie od 2003 r. Wadowickie Centrum Kultury wyróżnia instytucje i firmy, które wspierają działalność placówki. Dobrodziej Kultury to honorowy tytuł przyznawany corocznie przez centrum instytucjom i osobom, które w poprzedzającym roku wspierały działalność Wadowickiego Centrum Kultury.

Przedstawiciele administracji uczelni spotkali się z władzami Uniwersytetu Pedagogicznego na zebraniu poświęconym proponowanym zmianom strukturalnym w kontekście nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Od stycznia do maja 2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny realizuje projekt finansowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim zaplanowane wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Miło nam poinformować o kolejnym dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie w ramach konkursu Miniatura 2, który będzie realizowany przez dr Wiktorię Kudelę-Świątek w Instytucie Historii i Archiwistyki.

W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: inżynieria bezpieczeństwa (I stopnia stacjonarne), edukacja techniczno-informatyczna (II stopnia stacjonarne), edukacja techniczno-informatyczna (II stopnia niestacjonarne), geografia (II stopnia niestacjonarne).

29 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium naukowe „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” przeprowadzone przez dr. Pawła Madeja. To kolejne już wydarzenie zrealizowane w ramach działań funkcjonującej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja.

25 stycznia w auli głównej UP odbył się Galowy Koncert Noworoczny, który otworzył występ fortepianowy Klaudii Syjud i Gajusza Kęski. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać m. in. „Poloneza” z filmu „Pan Tadeusz” czy „Walca” z filmu „Maskarada” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęskiej. Utwory „Kto me usta całuje ten śni” (z operetki „Giuditta”) i „Mein Herr Marquis” (z operetki „Zemsta Nietoperza”) zaprezentowali Joanna Radziszewska-Sojka (sopran) i Gajusz Kęska (fortepian).