Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2019/2020Od 31 października do 30 listopada 2019 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr letni 2019/2020.

Startuje 7. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 7. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Trwa rekrutacja do programu PROMProgram umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Profesor Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu PedagogicznegoW trzydziestolecie ogłoszenia planu Balcerowicza jego autor spotkał się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego.

Akademicki Dzień PamięciW osiemdziesiątą rocznicę „Sonderaktion Krakau” – akcji nazistowskiego okupanta wymierzonej przeciw profesorom krakowskich uczelni – delegacje krakowskich szkół wyższych spotkały się na Cmentarzu Rakowickim, aby na mogiłach osób zasłużonych dla nauki zapalić znicze i złożyć kwiaty.