dłoń trzymająca świecęW ramach Akademickiego Dnia Pamięci w osiemdziesiątą trzecią rocznicę aresztowania pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni Krakowa 6 listopada 2022 roku o godzinie 18.00 zostanie odprawiona eucharystia w kolegiacie św. Anny w Krakowie w intencji ofiar Sonderaktion Krakau, poległych podczas wojny oraz wszystkich zmarłych w minionym roku akademickim profesorów, pracowników, studentów i doktorantów uczelni krakowskich i małopolskich.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieMinister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 26 października 2022 roku ogłosił decyzję w sprawie zwiększenia wysokości dotacji ze środków finansowych dla uczelni na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2022.

studentkaDział Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów do udziału w 10. edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UPRektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP spotkali się dzisiaj w gmachu Sejmu RP z Wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciechem Skurkiewiczem.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UPW siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie rozpoczęło się właśnie spotkanie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka i Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnikiem rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierzem Bernackim.