Julia Rychwińska „Studentką Czerwca”Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Julia Rychwińska, studentka drugiego roku studiów magisterskich z socjologii.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 po raz kolejny UP zostało uznane za najlepszą placówkę kształcącą przyszłych nauczycieli.

Rektor Elekt prof. dr hab. Piotr Borek zadeklarował współpracę z nowym zespołem władz Uczelni, który zostanie zaopiniowany na najbliższym posiedzeniu Senatu we wrześniu.

Dodatkowe środki finansowe na rozwój inwestycji w wysokości 15 mln złotych w obligacjach skarbowych trafią na Uniwersytet Pedagogiczny. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia będzie mogła przeznaczyć na planowane inwestycje.

Ustalenia dotyczące zajęć w semestrze zimowym 2020/2021Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek podpisał zarządzenie określające organizację zajęć ogólnouczelnianych w kolejnym semestrze.