Karolina Wojtyniak „Studentką Kwietnia”

Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego beneficjentami programów „Doskonała Nauka” i „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

berło rektorskie

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego laureatami konkursów OPUS i SONATA

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.