Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP wręcza dyplom "Studentowi Miesiąca"4 stycznia 2023 roku „Student Listopada” – Krzysztof Jankowicz otrzymał pamiątkowy dyplom z listem gratulacyjnym oraz zestaw upominkowy od Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP.

Natalia Królik4 stycznia 2023 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Natalii Królik. Natalia jest studentką pracy socjalnej na studiach pierwszego stopnia. Jej największą pasją jest praca z ludźmi – w szczególności dziećmi.

podziękowanie dla Uniwersytetu PedagogicznegoUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został uznany za Uczelnię przyjazną Maturzyście przez portal Mapa Akademicka.

Rusza rekrutacja do Szkoly Legii Akademickiej miniStartuje VI edycja szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej, a zarazem I edycja Szkoły Legii Akademickiej, utworzonej w myśl Ustawy o obronie Ojczyzny. W tym roku czekają nas duże zmiany w porównaniu do poprzednich edycji projektu.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP19 grudnia 2022 roku powołana została Rada Programowa Fundacji Sztuki Trójmorza, w skład której weszli przedstawiciele krakowskich instytucji kultury i miasta Krakowa. Posiedzenie otworzył Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.