Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dla dyrektorów instytutów, jednostek organizujących kształcenie oraz nauczycieli akademickich, a także dla studentów, słuchaczy i doktorantów.

Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Uczelni zostali powołani do sekcji działających w strukturze Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z wyboru na kadencję 2020–2024.

Rektor wręczając nominacje pogratulował powołanym Dyrektorom, zaprosił wszystkich do konsultacji i spotkań w bieżących sprawach dotyczących rozwoju UP.

Miło nam poinformować, że amerykańskie towarzystwo naukowe SPIE – The International Society for Optics and Photonics uhonorowało prestiżowym wyróżnieniem Senior Member SPIE 2020 dr hab. Lidię Ogielę, prof. UP.