Dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa LogopedycznegoPodczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dr hab. Mirosław Michalik, profesor w Instytucie Filologii Polskiej naszej Uczelni, głosami wszystkich delegatów został wybrany do zarządu tej najbardziej prestiżowej i najstarszej naukowej organizacji zrzeszającej logopedów naszego kraju.

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki dołączyła dr inż. Urszula OgielaJest nam niezmiernie miło poinformować, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym nagrodzona została dr inż. Urszula Ogiela.

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP wyróżniona nagrodą Artist of The Year 2020Miło nam poinformować, że dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP została wyróżniona międzynarodową nagrodą Artist of The Year 2020.

Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego laureatami konkursów OPUS 18 i SONATA 15 Narodowego Centrum NaukiPo raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawiły wytyczne dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowymZachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dla dyrektorów instytutów, jednostek organizujących kształcenie oraz nauczycieli akademickich, a także dla studentów, słuchaczy i doktorantów.