List Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w związku z wprowadzeniem żółtej strefy na terenie krajuPublikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

Publikacja dr. hab. Radosława Marzęckiego, prof. UP została wyróżniona w konkursie krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk PolitycznychKapituła Nagroda im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego doceniła artykuł Constructive Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland wydany w 2019 roku w „Italian Political Science Review”.

Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelniNa wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

Wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiegoInstytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Uniwersytet Pedagogiczny zadeklarował udział w inicjatywie rządowej „Solidarni z Białorusią”Władze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.