fragment okładki nagrodzonej książkiOddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych nagrodził najlepsze książki o tematyce politologicznej za rok 2020. Laury trafiły do badaczy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (główna nagroda), Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wyróżnienia).

prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręcza nagrodę Cecylii MalikPierwszymi laureatkami Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej, obok Cecylii Malik, zostały Grażyna Fijałkowska, Elżbieta Penderecka, Agata Teutsch, które z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego otrzymały statuetki za „postawę, zaangażowanie i dokonania, które miały znaczący wpływ na otoczenie”.

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nie ustają w działaniach zmierzających do wsparcia nauczycieli, którzy od przyszłego roku szkolnego będą odpowiadać za kształcenie uczniów w ramach przysposobienia obronnego. Podjęte w tym zakresie działania przez Uniwersytet zostały przedstawione 5 kwietnia 2022 roku w Warszawie przez Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka i Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP.

uniesione w górę birety432 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Kandydatury studentów z całej Polski były oceniane przez zespół ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Wyróżnieni otrzymają po siedemnaście tysięcy złotych.

Uścisk dłoni Komendanta Szkoły bryg. mgr inż. Marka Chwały oraz Rektora prof. dr hab. Piotra BorkaDo grona instytucji współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie dołączyła Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Porozumie w sprawie współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie podpisali Komendant Szkoły bryg. mgr inż. Marek Chwała oraz Rektor prof. dr hab. Piotr Borek.