Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Rydel został zaproszony do udziału w pracach Międzynarodowej Rady Doradczej Mauthausen Memoriał w kadencji 2022–2027 jako przedstawiciel Polski.

prezentacja oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej Pracownicy Instytutu Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej zorganizowali 8 kwietnia 2022 roku Konkurs Wiedzy Technicznej z zakresu mechatroniki.

prof. dr hab. Feliks KirykZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 24 kwietnia 2022 roku prof. dr. hab. Feliksa Kiryka, Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1993–1999, Prorektora Uczelni w latach 1987–1990, Dyrektora Instytutu Historii w latach 1999–2000, wybitnego historyka, znawcy średniowiecza i regionalisty, twórcy i kierownika pracowni biografistyki WSP.

uśmiechnięci studenciDo 15 maja 2022 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023.

naukowiec z laptopem„MakeMyFuture – Improving Digital Competences for Advanced Manufacturing Industries through Maker Education” to partnerstwo w zakresie współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA220-VET), finansowane w ramach programu Erasmus+.