Komunikat Prorektora ds. Kształcenia dotyczący opłaty za usługi edukacyjnePublikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia.

Komunikat Prorektor ds. Studenckich dotyczący realizacji spraw studenckich w okresie pandemiiPublikujemy najnowszy Komunikat Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Słowo Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego do tegorocznych maturzystówZamieszczamy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany do tegorocznych maturzystów.

Komunikat Rektora dotyczący kolejnych działań w okresie pandemiiPublikujemy najnowszy Komunikat Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie tegorocznej rekrutacji na studiaPublikujemy najnowsze stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 roku.