Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek

Publikujemy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka skierowany do studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2022/2023 naukę w naszym Uniwersytecie.

kobieta pracująca na laptopie

Dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymała certyfikat eksperta e-learningu nadawany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA).

tablet z informatorem dotyczącycym oferty dydaktycznej Uniwersytetu na rok 2023/2023

27-28 września 2022 roku w Krakowie odbędzie się Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2022, na którym swoją ofertę będzie prezentował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

uczestnicy seminarium naukowego21 września 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyło się seminarium naukowe „Uwarunkowania rozwoju szlaku pielgrzymkowego i kulturowego Romea Strata”.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i redakcja LoveKraków.pl porozumieli się w kwestii praktycznego kształcenia studentów dziennikarstwa oraz przeprowadzania badań naukowych.